• Thinkware
  • Nội thất ô tô Ngôi sao
  • NTECH
  • NDFOS
GIẢI THƯỞNG THINKWARE
2017
 
01 F800 Air, CES2017 Innovation Award 수상 F800 Air, CES2017 đạt giải Innovation Award
năm liên tiếp giải “Thương hiệu tốt nhất” cho Định vị tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
5 năm liên tiếp giải “Thương hiệu tốt nhất” cho Blackbox tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
02 I-navi Quantum, I-navi 700 đạt Giải tại iF 2017 do Hiệp hội Thiết kế Quốc Tế Đức chủ quản 
 
 
2016
 
01 12 năm liên tiếp giải “Thương hiệu tốt nhất” cho Định vị tại Diễn đàn người tiêu dung Hàn Quốc
4 năm liên tiếp giải “Thương hiệu tốt nhất” cho Blackbox tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
02 Giải “Mercedes-Benz Star View” tại Giải iF 2016 do Hiệp hội Thiết kế Quốc Tế Đức chủ quản 
03 10 năm liên tiếp Giải “Brand Power số 1” cho Định vị của Diễn đàn Tư vấn Hàn Quốc
4 năm liên tiếp giải “Brand Power số 1” cho Blackbox của Diễn đàn Tư vấn Hàn Quốc
06 Giải IDEA 2016 do Hiệp hội thiết kế thương mại Mỹ chủ quản
QXD950 View, MAX View đạt giải “Mercedes Benz Star View”
07 5 năm liên tiếp giải “Thương hiệu của năm” cho Blackbox tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
3 năm liên tiếp giải “ Chỉ số thương hiệu cao cấp” cho Định vị của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc
3 năm liên tiếp giải “ Chỉ số thương hiệu cao cấp” cho Blackbox của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc
09 3 năm liên tiếp đạt giải “Chỉ số hài lòng sản phẩm” cho Blackbox của Hiệp hội tiêu chuẩn Hàn Quốc
12 I-navi Quantum, I-navi V700 đề cử giải PIN UP I-navi Quantum đề cử giải Good Design 

 
2015
 
01 11 năm liên tiếp đạt giải “Thương hiệu tốt nhất” cho Định vị tại Diễn đàn người tiêu dung Hàn Quốc
3 năm liên tiếp đạt giải “Thương hiệu tốt nhất” cho Blackbox tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
03 QXD 900 View+, BLACK PRIME, X500 đạt giải RedDot Design Award
9 năm liên tiếp “Brand Power số 1” cho Định vị tại Diễn đàn tư vấn Hàn Quốc
3 năm liên tiếp “Brand Power số 1” cho Blackbox tại Diễn đàn tư vấn Hàn Quốc
07 3 năm liên tiếp “ Chỉ số thương hiệu cao cấp” của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc
3 năm liên tiếp giải “Chỉ số thương hiệu cao cấp” của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc
09 2 năm liên tiếp “Chỉ số hài lòng tiêu dùng Hàn Quốc” cho Blackbox của Hiệp hội tiêu chuẩn Hàn Quốc
4 năm liên tiếp đạt giải “Thương hiệu  của năm” cho Blackbox tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
11 “QXD950 View” đạt giải  “ Mercerdes- Benz Star view” tại Thiết kế PIN UP của hiệp hội thiết kế Hàn Quốc
12 I-navi X1 DASH đạt giải GD (Good Design) do Hiệp hội Thiết kế Jin Hung Hàn Quốc và Bộ Công thương chủ quản
 
 
2014
 
01 10 năm liên tiếp đạt giải “Thương hiệu của năm” cho Định vị tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc 
2 năm liên tiếp đạt giải “Thương hiệu của năm” cho Blackbox tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
Giải ‘iF Design 2014” tại Diễn đàn Thiết Quốc Tế tại Đức
03 8 năm liên tiếp giải “Brand Power số 1” cho Định vị tại Diễn đàn Tư vấn Hàn Quốc
2 năm liên tiếp giải “Brand Power số 1” cho Blackbox tại Hiệp hội Tư vấn Hàn Quốc
FXD900 MAHA đạt giải RedDot Design Award
07 2 năm liên tiếp giải “ Chỉ số thương hiệu cao cấp” cho Định vị của Hiệp hội tiêu chuẩn Hàn Quốc
2 năm liên tiếp giải “Chỉ số thương hiệu cao cấp” cho Blackbox của Hiệp hội tiêu chuẩn Hàn Quốc
09 Giải “Chỉ số hài lòng chất lượng” cho Blackbox của Hiệp hội tiêu chuẩn Hàn Quốc
3 năm liên tiếp giải “Thương hiệu của năm” cho Blackbox tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
11 Giải Cách mạng kỹ thuật tại CES 2015 In-Vehicle Accessories/Control/Navigation product
2013

 
 
01 9 năm liên tiếp giải “Thương hiệu của năm” cho Định vị tại diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
 Giải “Thương hiệu của năm” cho Blackbox tại diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
03 7 năm liên tiếp giải “ Brand Power số 1” cho Blackbox tại diễn đàn tư vấn Hàn Quốc
Giải “Brand Power số 1” cho Blackbox tại diễn đàn tư vấn Hàn Quốc
07 Giải IDEA ( International Desgian Excellence Awards) FXD900 MAHA
Giải “Chỉ số thương hiệu cao cấp” cho Định vị của Hiệp hội tiêu chuẩn Hàn Quốc
Giải “Chỉ số thương hiệu cao cấp” cho Blackbox của Hiệp hội tiêu chuẩn Hàn Quốc”
10 2 năm liên tiếp giải “Thương hiệu của năm” lĩnh vực Black Box tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
 
 
2012
 
01 3 năm liên tiếp giải “Vì người tiêu dùng” tại Viện đánh giá phát triển kinh tế Hàn Quốc
02 8 năm liên tiếp giải “Thương hiệu của năm” tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
03 6 năm liên tiếp giải “Brand Power số 1” tại triển lãm Tư vấn Hàn Quốc
8 năm liên tiếp giải “Sao thương hiệu Hàn Quốc”
04 Giải “Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt” của Báo Kinh Tế Hàn Quốc
09 Giải “Thương hiệu của năm” lĩnh vực Blackbox tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
11 Giải “Mobile App Hàn Quốc 2012” của Hiệp hội Thông tin truyền thông
2011
 
01 Giải “Vì người tiêu dùng” tại Viện đánh giá phát triển kinh tế Hàn Quốc
7 năm liên tiếp giải “ Thương hiệu tốt nhất” tại Triển lãm người tiêu dùng Hàn Quốc
03 7 năm liên tiếp giải “Sao thương hiệu Hàn Quốc”
05 5 năm liên tiếp giải “ Brand Power số 1” tại triển lãm tư vấn Hàn Quốc
5 năm liên tiếp giải “ Hàng tốt nhất do phái nữ bình chọn” của Báo Phụ nữ
07 5 năm liên tiếp giải “Hàng hiệu Hàn Quốc THE PROUD” tại triển lãm tư vấn Hàn Quốc
09 6 năm liên tiếp giải “Thương hiệu của năm” tại diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
10 6 năm liên tiếp nhận giải “ Doanh nghiệp tốt nhất do phái nữ bình chọn” của Báo Phụ nữ
 
 
2010
 
03 Giải vàng tại Viện đánh giá kinh doanh Hàn Quốc
6 năm liên tiếp Giải “ Thương hiệu tốt nhất” tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
04 6 năm liên tiếp Giải “ Sao thương hiệu Hàn Quốc”
05 4 năm liên tiếp “ Brand Power số 1” tại Triển lãm Tư vấn Hàn Quốc
4 năm liên tiếp Giải “Dịch vụ tốt nhất cho phái nữ bình chọn” của Báo Phụ nữ
08 4 năm liên tiếp Giải “ Hàng hiệu Hàn Quốc THE PROUD” tại Triển lãm tư vấn Hàn Quốc
09 2 năm liên tiếp Giải “Doanh nghiệp Hàn Quốc chỉ số chất lượng tiêu dùng” của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc
5 năm liên tiếp “Thương hiệu của năm” tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc”
09 6 năm liên tiếp Giải “Hàng tốt nhất do phái nữ bình chọn” của Báo Phụ nữ
2009
 
02 5 năm liên tiếp Giải “Thương hiệu tốt nhất” tại Diễn đàn người tiêu dùng
03 3 năm liên tiếp “ Brand Power số 1” tại Triển lãm Tư vấn Hàn Quốc
04 6 năm liên tiếp Giải “ Sao thương hiệu Hàn Quốc”
063 năm liên tiếp Giải “Dịch vụ tốt nhất cho phái nữ bình chọn” của Báo Phụ nữ
07 3 năm liên tiếp Giải “ Hàng hiệu Hàn Quốc THE PROUD” tại Triển lãm tư vấn Hàn Quốc
08 Giải “Doanh nghiệp Hàn Quốc chỉ số chất lượng tiêu dùng” của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc
104 năm liên tiếp “Thương hiệu của năm” tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc”
115 năm liên tiếp Giải “Hàng tốt nhất do phái nữ bình chọn” của Báo Phụ nữ
Giải Doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội 
 
 
2008
 
02 4 năm liên tiếp  “Thương hiệu của năm” tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
03 Giải dịch vụ khách hàng Tại Web Korea lần thứ 8
04 2 năm liên tiếp “Brand Power số 1” tại Triển lãm Tư vấn Hàn Quốc
05 5 năm liên tiếp Giải “ Sao thương hiệu Hàn Quốc”
2 năm liên tiếp Giải “Dịch vụ tốt nhất cho phái nữ bình chọn” của Báo Phụ nữ
Giải DT Brand
06 I-navi ES200, chứng nhận Good Design
2 năm liên tiếp Giải “ Hàng hiệu Hàn Quốc THE PROUD” tại Triển lãm tư vấn Hàn Quốc
07 VIP ASIA 2008(I-navi K2)
08 3 năm liên tiếp “Thương hiệu của năm” tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc”
09 I-navi K7, Chứng nhận Good Design
4 năm liên tiếp Giải “Hàng tốt nhất do phái nữ bình chọn” của Báo Phụ nữ
12 VIP ASIA 2008(I-navi K7)
2007
 
01 3 năm liên tiếp  “Thương hiệu của năm” tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
02 Giải định vị tại Web Korea lần thứ 7
03 “Brand Power số 1” tại Triển lãn Tư vấn Hàn Quốc
04 3 năm liên tiếp Giải “ Sao thương hiệu Hàn Quốc”
Giải DT Brand
05 Bình chọn sản phẩm thiết kế xuất sắc
06 I-navi UZ, chứng nhận Good Design
07 Giải “Hàng hiệu Hàn Quốc THE PROUD” tại Triễn lãm Tư vấn Hàn Quốc
Giải đồng Technology Fast 50
09 Giải Cách mạng kỹ thuật doanh nghiệp tầm trung
2 năm liên tiếp giải “Thương hiệu của năm” tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
05 Giải Bộ trưởng bộ kỹ thuật khoa học kiêm phó thủ tướng IR52
3 năm liên tiếp giải  “Hàng tốt nhất do phái nữ bình chọn” của Báo Phụ nữ
Bình chọn sản phẩm thiết kế xuất sắc
06 Ngày hội thương mại lần thứ 44, Top các doanh nghiệp xuất khẩu
07 Sản phẩm IT 2007, Giải thiết bị định vị
Giải khách hàng hài lòng với sản phẩm tại Giải Marketing 2007 Inavi UZ,Giải thiết kế iF của Đức
 
 
2006
 
02
 2 năm liên tiếp đạt giải “ Thương hiệu tốt nhất” tại diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
Giải xuất sắc dịch vụ khách hàng tại Giải Web Korea lần thứ 6
05 
Giải sản phẩm xuất sắc tại giải Marketing Korea 2006
Giải “Hàng tốt nhất do phái nữ bình chọn” của Báo Phụ nữ
07
 Giải “Hàng tốt nhất do người tiêu dùng bình chọn” của Báo Phụ nữ
09 
Giải “Sản phẩm của năm” tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
10
 Liên tiếp hai năm giải “Doanh nghiệp tốt nhất do phái nữ bình chọn” của Báo Phụ nữ
2005
 
01
 Giải “Thương hiệu tốt nhât” tại Diễn đàn người tiêu dùng Hàn Quốc
02
 Giải dịch vụ khách hàng tại giải Web Korea lần thứ 5
04
 Giải sản phẩm xuất sắc tại giải Marketing Korea
06
 Giải “Ngôi sao thương hiệu Hàn Quốc”
I-navi UP- Chứng nhận Good Design
07
 Sản phẩm Quốc Tế do Bộ Hỗ Trợ Kinh Doanh bình chọn- Định vị S/W
10
 Giải “Hàng tốt nhất do người tiêu dùng bình chọn” của Báo Phụ nữ
11 “Thinkware” Giải vàng giao dịch thương mại điện tử 2005
12 I-navi UP- Giải thiết kế iF của Đức
 
 
2004
 
02
 Giải đặc biệt KTF cuộc thi WIPI
05
 Bình chọn doanh nghiệp xuất sắc - Chỉ định quỹ tiền tệ kỹ thuật
07 
Giải Bộ trưởng bộ Thông tin truyền thông SW
08
 Bình chọn doanh nghiệp cách mạng kỹ thuật lần thứ 11
09
 Giải IR52 (Phone navi)
10
 Giải Bộ trưởng bộ hỗ trợ kinh doanh - Cuộc thi kỹ thuật Hàn Quốc
11
 Giải sản phẩm thông tin New Media lần thứ 16
2003
 
02
 Giải xuất sắc lĩnh vực Trung tâm mua sắm giao dịch thương mại điện tử Web Korea lần thứ 3
05
 Giải IR52 (I-navi)
07
 “MultiKorea” lần thứ 10
Giải Bộ trưởng bộ Thông tin truyền thông
Doanh nghiệp xuất sắc- Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Seoul
09 
Giải người có công trong lĩnh vực phát triển sản xuất tại Cuộc thi Cách mạng Sản xuất Hàn Quốc
12
 Giải xuất sắc lĩnh vực Trung tâm mua sắm giao dịch thương mại điện tử Web Korea lần thứ 3
07 
Giải Tổng thống Phần mềm Hàn Quốc 2003
Bình chọn doanh nghiệp xuất sắc - Chỉ định quỹ tiền tệ kỹ thuật
 
 
2002
 
02
 Giải xuất sắc lĩnh vự GIS tại Giải Web Korea lần thứ 2
10
 Giải Bộ trưởng bộ hỗ trợ kinh doanh - Cuộc thi kỹ thuật Hàn Quốc
11
 Giải Bộ trưởng bộ Thông tin truyền thông SW
   

Nhà phân phối Thinkware dash camtm duy nhất tại Việt nam